Raporty z akcji

W ostatnim czasie odnotowano:

 

17.07.2016 - poszukiwanie zaginionej osoby

07.07.2016 - wypadek drogowy

07.07.2016 - usunięcie złamanego konaru

05.07.2106 - pożar trawy

27.06.2016 - usuwanie powalonych drzew

25.06.2016 - usuwanie skutków nawałnicy

17.06.2016 - powalone drzewo

01.06.2016 - plama oleju na jezdni

17.05.2016 - plama oleju na jezdni

10.05.2016 - plama substancji chemicznej

07.05.2016 - plama oleju na jezdni

 

POŻAR - WYPADEK - AWARIA: 998 / 112 / 845-74-35

Okres kwietnia, maja i czerwca 2016 roku był czasem intensywnej pracy dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach.

W kwietniu nasza jednostka organizowała pierwsze w tym roku ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych Gminy Wilamowice. Manewry odbyły się na stawie Duży Dankowski, oraz przy ulicach Słowackiego i Kolejowej w Dankowicach.

W maju obchodziliśmy wspomnienie Świętego Floriana oraz dzień strażaka. Uczestniczyliśmy również miedzy innymi w III Manewrach Ratowniczych OSP organizowanych przez OSP w Hecznarowicach.

Z kolei w czerwcu trzyosobowa delegacja z OSP w Dankowicach uczestniczyła w obchodach 100-lecia powstania Związku Floriańskiego, które odbyły się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. W minionym miesiącu odbył się również Zjazd Gminny Związku OSP RP w Wilamowicach na którym wybrane zostały władze Związku szczebla gminnego na nową kadencję. Delegacja OSP w Dankowicach wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła także w obchodach 45-lecia tragicznego pożaru w Rafinerii Czechowice.

W dalszej cześć artykułu mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi opisami działalności naszej jednostki w minionym czasie. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej

W dniu wczorajszym o godzinie 16:15 uruchomieniem syreny alarmowej odbyła się niezapowiedziana kontrola gotowości operacyjnej jednostki OSP w Dankowicach, którą przeprowadziła Komenda Miejsca PSP w Bielsku-Białej.

Była to pierwsza tego typu kontrola po włączeniu OSP w Dankowicach do KSRG. Na alarm przybyło jedenastu strażaków-ratowników, ocenie podlegała praca sześciu z nich. Na ocenę składała się kompletność umundurowania i uzbrojenia strażaków, które jest zakładane podczas alarmu, wyszkolenie i uprawnienia do uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych, sprawność używanego sprzętu. Strażacy mieli następnie za zadanie wyjechać do pozorowanego pożaru samochodu osobowego. W trakcie tej części oceniano sposób komunikacji z Miejskim Stanowiskiem Kierowania, prawidłowość dowodzenia akcją ratowniczo-gaśniczą, poprawność wykonywania zadań przez strażaków-ratowników, sprawność prowadzenia działań.

W wyniku kontroli, po podsumowaniu wszystkich kryteriów oceny, nasza jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą, co oznacza prawidłowe przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

pilllaPowalone drzewa oraz uszkodzone dachy to główne skutki nawałnicy jaka w sobotę 25 czerwca przeszła nad regionem Podbeskidzia.

Szkody odnotowano również na terenie Dankowic. Ponad dwie godziny dwa zastępy strażaków z Naszej Jednostki usuwały najgroźniejsze konsekwencje gwałtownych wiatrów, usuwając połamane drzewa – blokujące przejazd przed drogę, zabezpieczając zniszczone dachy oraz linię telefoniczną.

W sumie odnotowano osiem interwencji wynikłych bezpośrednio jako następstwo nawałnicy.


Z okazji zbliżającego się wspomnienia świętego Floriana pragniemy złożyć wszystkim strażakom wyrazy uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.

Dzięki Waszej postawie, sumiennej pracy oraz wysokiej sprawności operacyjnej straż pożarna cieszy się w społeczeństwie niesłabnącym zaufaniem i szacunkiem. Za to składamy Wam serdeczne słowa podziękowania.

Wszystkim druhnom i druhom życzymy także spełnienia osobistych planów i zamierzeń, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Niech wykonywana praca na rzecz lokalnych społeczności przynosi Wam wiele satysfakcji i inspiracji do dalszych działań w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

 Zarząd OSP w Dankowicach

W sobotę, 27 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, na którym podsumowano szeroki wachlarz działań prowadzonych w 2015 roku przez OSP w Dankowicach, wysłuchano sprawozdań z działalności, sprawozdania finansowego, przedstawiono oraz zatwierdzono plan pracy na 2016 rok, a także dokonano wyborów Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po przeprowadzonych wyborach Zarząd OSP w Dankowicach ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Marcin Chmielniak – Prezes OSP
 • Gabriel Faruga – Naczelnik-Wiceprezes OSP
 • Rafał Kubiczek – Wiceprezes OSP
 • Mariusz Bieszczad – Wiceprezes OSP
 • Piotr Strempel – Zastępca Naczelnika OSP
 • Adam Gąsiorek – Skarbnik OSP
 • Piotr Kozieł – Sekretarz OSP
 • Łukasz Norymberczyk – Członek Zarządu OSP
 • Tomasz Adamowicz – Członek Zarządu OSP

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

 • Przemysław Michałek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP
 • Paulina Kamińska – Członek Komisji Rewizyjnej OSP
 • Marek Hoder – Członek Komisji Rewizyjnej OSP

Na Walnym Zebraniu wybrano również delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP. Są to:

 • Marcin Chmielniak (Przedstawiciel do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach)
 • Gabriel Faruga (Przedstawiciel do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach)
 • Mariusz Bieszczad (Przedstawiciel do Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Wilamowicach)
 • Rafał Kubiczek
 • Łukasz Norymberczyk

1 procennttJak co roku zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach. Przez ten prosty gest – przekazanie pieniędzy, które i tak stanowią podatek należy Państwu możemy przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zarówno na terenie Dankowic jak i całego naszego regionu.

Informujemy, że tegoroczne wpływy z 1% podatku przekazane zostaną w całości na zakup nowego terenowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Aby dokonać przekazania wystarczy wypełniając PIT wpisać skróconą nazwę naszej jednostki i adres, tj. OSP w Dankowicach, ul. Św. Wojciecha 8, 43-331 Dankowice oraz nasz numer KRS: 0000082662.

11 grudnia 2015 roku o godzinie 18.00 na sali widowiskowej w strażnicy odbył się uroczysty apel z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru jednostki oraz meldunkiem Naczelnika OSP w Dankowicach dr Gabriela Farugi, który odebrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka.

Po zakończeniu meldunku Prezes OSP w Dankowicach dr Mariusz Bieszczad powitał pozostałych gości:

Czytaj więcej