POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

Corocznym zwyczajem 3 maja 2017 roku w OSP w Dankowicach obchodziliśmy Dzień Strażaka.
Nasze obchody zaczęły się od pobudki o godzinie 7:00 sygnałem syreny alarmowej. Po zbiórce w strażnicy udaliśmy się z orkiestrą dętą do dankowickiego kościoła ma mszę świętą w intencji wszystkich żyjących i zmarłych strażaków z Dankowic. Po mszy przemaszerowaliśmy na cmentarz aby pod krzyżem złożyć kwiaty i zapali znicz. Z cmentarza przemaszerowaliśmy pod kapliczkę św. Floriana, aby oddać hołd naszemu patronowi.
Po przybyciu przed garaże jednostki odbył się uroczysty apel, na którym swoje ślubowanie złożyło 24 nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Następnie zostały wręczone odznaczenia za wysługę lat dla Członków OSP w Dankowicach, które wręczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach i zarazem Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej druh Stanisław Nycz. Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się złożyć życzenia strażackie dla naszych Członków Honorowych, którzy nie mogli przybyć na nasze obchody.