POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

05.06.2017 roku o godzinie 16:00 miała miejsce kontrola gotowości operacyjnej KSRG jednostki OSP w Dankowicach, przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej PSP z Bielska-Białej. Inspekcja potwierdziła gotowość operacyjną do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Była to druga tego typu kontrola po włączeniu naszej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2015 roku.