POŻAR / WYPADEK / AWARIA - DZWOŃ 998 lub 112

Jak co roku w na terenie naszej miejscowości odbyły się gminne ćwiczenia jednostek OSP. Miały one miejsce 30 kwietnia 2015 roku, na terenach leśnych pomiędzy ulicami Witosa, Kościelna i Starowiejską, należących do Państwa Jonkiszów. Były to pierwsze w tym roku ćwiczenia strażackie jednostek z gminy Wilamowice.

Założeniem ćwiczeń był pożar lasu, na wskutek wybuchu instalacji bimbrowniczej. Po przybyciu na miejsce od ulicy Kościelnej, pierwszy zastęp z OSP w Dankowicach zadysponował dwie roty gaśnicze celem natarcia na ognisko pożaru, a także jeden prąd wody z działka samochodowego. Po przybyciu kolejnych jednostek przystąpiono do utworzenia zasilania wodnego ze stanowiska pompowego, umieszczonego na rzece Dankowice. Z drugiej strony lasu od ulicy Witosa utworzono dwa prądy gaśnicze, jeden w celu natarcia na pożar, a drugi w celu obrony drugiego lasu znajdującego się po przeciwnej stronie łąki. W trakcie przeprowadzonej akcji ustalono, że prawdopodobnie w drugim lesie znajdują się dwie poszkodowane osoby. Dowódca akcji zadysponował dwie roty z ratownikami przedmedycznymi do przeszukania lasu. Po odnalezieniu poszkodowanych zostali oni ewakuowani, a następnie udzielona została im pomoc przedmedyczna. W międzyczasie, dowódca jednostki z Dankowic utracił kontakt z jedną rotą swoich ratowników. Kolejne dwie roty z przybyłych jednostek zostały zadysponowane do pierwszego lasu w celu ewakuowania strażaków, z którymi został utracony kontakt radiowy. Znalezieni strażacy również wymagali udzielenia im kwalifikowanej pomocy przedmedycznej przez kolejnych ratowników, którzy stawili się w miejscu ewakuacji osób rannych.

Ćwiczenia były okazją do trenowania założeń wymagających dostarczania wody na duże odległości poprzez dowożenie i przetłaczanie, przeprowadzania akcji ratowniczej na rozległym terenie, a także były okazją do przećwiczenia kwalifikowanego ratownictwa przedmedycznego.

W manewrach brały udział jednostki z gminy Wilamowice: OSP Dankowice, OSP Stara Wieś, OSP Wilamowice, OSP Hecznarowice, OSP Pisarzowice; a także zaproszone jednostki: OSP Bestwinka i OSP Kaniów. Zostały one ocenione pozytywnie przez naszego Komendanta Gminnego.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom terenu na którym były przeprowadzane ćwiczenia – Państwu Jonkiszom, a także naszemu mediatorowi Michałowi Ćwiertni, za nadzór nad częścią medyczną manewrów, a także za użyczenie fantoma i defibrylatora.

Naczelnik OSP w Dankowicach
Gabriel Faruga