POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

Stu dwudziesta rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach to zaszczytny jubileusz i szczególna uroczystość. Pracowało na nią wiele pokoleń druhów i mieszkańców, którym zawsze przyświecało strażackie hasło Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. O tym że nie łatwa to służba wie każdy strażak ochotnik, w którego codzienność wpisana jest bezinteresowna praca na rzecz mieszkańców i lokalnej społeczności. Wymaga poświęcenia swojego czasu dzielonego niejednokrotnie pomiędzy obowiązki zawodowe i rodzinne.

Postawa bezinteresowności w służbie drugiemu człowiekowi, upartości w dążeniu do celów pozwala na świętowanie takich jubileuszy jak 120 lat istnienia jednostki OSP w Dankowicach, która od kilku miesięcy działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Główne obchody jubileuszowe miały miejsce w sobotę 27 sierpnia 2016 roku. Rozpoczęły się one od przywitania przybyłych jednostek OSP z okolicznych miejscowości wraz z pocztami sztandarowymi, przybyło łącznie 21 delegacji.

O godzinie 15:00 w uroczystym przemarszu pod dowództwem mł. bryg. Witolda Inerowicza udano się do Kościoła pw. św. Wojciecha w Dankowicach na mszę świętą dziękczynną w intencji wszystkich żyjących i zmarłych strażaków z Dankowic. Podczas kazania ks proboszcz Józef Jakubiec przypomniał wszystkim piękną, a zarazem bardzo obszerną historię dankowickiej straży.

Po mszy przemaszerowano na plac apelowy na oficjalną część obchodów. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości odebrał dh prof. Marek Trąbski – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt Prezes OSP w Dankowicach dh Marcin Chmielniak oficjalnie przywitał zaproszonych gości w osobach:

 • Andrzej Kamiński – Senator Rzeczpospolitej Polskiej.
 • dh prof. Markek Trombski – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.
 • dh Jan Cholewa – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej.
 • st. bryg. Krzysztof Grygiel – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
 • st. bryg. Aleksander Radkowski – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
 • Grzegorz Gawęda -Radny Powiatu Bielskiego.
 • Andrzej Kołtun -Sekretarza Gminy Wilamowice.
 • Tadeusz Grzywa -Sołtys Dankowic i Radny Gminy Wilamowice.
 • Andrzej Sadlok -Radny Gminy Wilamowice.
 • płk poż. w st. spocz. inż. Zbigniew Pęzioł.
 • Sier. Wymysło -Komendant Wojskowej Straży Pożarnej 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.
 • dh Stanisław Nycz -Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach.
 • dh Roman Jędrzejko -Komendant Gminny ZOSP RP w Wilamowicach

a także przedstawicieli władz samorządowych, placówek kulturalnych i oświatowych gminy Wilamowice.

Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach pod dyrekcją kapelmistrza dh Józefa Obstarczyka. Kompania honorowa złożona była ze strażaków ze wszystkich jednostek z Gminy Wilamowice.

Główna częścią uroczystości było poświęcenie i przekazanie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290 BB 4×4 produkcji Moto Truck, oznaczenie operacyjne GBA 3/29. Samochód poswięcił ks. proboszcza Józef Jakubiec. Kluczyki od samochodu na ręce Naczelnika OSP w Dankowicach dh Gabriela Farugi złożył Pan Andrzej Kołtun -Sekretarz Gminy Wilamowice. Samochód ten jest pierwszym w historii OSP w Dankowicach w całości nowym, średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym. Koszt samochodu wraz z dodatkowym wyposażeniem przekroczył koszt 800 000 zł. Udało się go zakupić dzięki środkom pozyskanym od:

 • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (150 000,00 zł)
 • Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego (200 000,00 zł)
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (200 000,00 zł)
 • Gminy Wilamowice (250 000,00 zł)
 • Kółka Rolniczego w Dankowicach (10 000,00 zł)
 • Mieszkańców Dankowic (7 500,00 zł)

Samochód ten posiada silnik o mocy 213 kW (290 KM) w normie emisji spalin Euro 6, napęd 4×4, ogumienie pojedyncze terenowe. Zabudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i kompozytu. Zbiornik na wodę ma pojemność 3000 litrów, a na środek pianotwórczy 300 litrów. Zbiorniki wykonane są z kompozytu. Oświetlenie wykonane jest w technologii LED. Autopompa jest dwuzakresowa – ma wydajność 2960 litrów/min przy ciśnieniu 8 bar, i wydajność 470 litrów/min przy ciśnieniu 40 bar. W układzie wodno-pianowym zamontowano działko dachowe o wydajności 1600 litrów/min, zwijadło elektryczne z wężem szybkiego natarcia o długości 60 metrów, a także 4 zraszacze przenie i boczne. Na dachu zamontowany jest pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy typu LED, sterowany bezprzewodowo. W samochodzie zamontowana jest radiostacja samochodowa cyfrowa, kamera cofania, czujniki cofania, tylna fala świetlna, niezależne ogrzewanie kabiny załogowej i przedziału autopompy, szperacz pogorzeliskowy, wciągarka elektryczna o uciągu 6 ton. Wraz z samochodem zakupiono pięć cyfrowych radiostacji nasobnych, pięć latarek przeciwwybuchowych, agregat prądotwórczy trójfazowy, radio CB oraz drabinę trzyprzęsłową 8 metrów typu DNW3080/3.

Obchody jubileuszy 120 lat istnienia OSP w Dankowicach były doskonałą okazją do wyróżnienia i odznaczenia wyróżniających się Członków OSP w Dankowicach.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa wyróżnieni zostali:

 • druh Adolf Kaczówka -członek wspierający OSP w Dankowicach
 • druh Marcin Chmielniak -Prezes OSP w Dankowicach.
 • druh Paweł Pieczka -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Piotr Strempel -Zastępca Naczelnika OSP w Dankowicach.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa wyróżniony został druh Jerzy Garstka -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa wyróżnieni zostali:

 • druh Józef Pilek -członek honorowy OSP w Dankowicach.
 • druh Adam Bolisęga -członek wspierający OSP w Dankowicach.
 • druh Bogusław Szyma -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:

 • druh Mateusz Niedźwiedź -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Dawid Sobik -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Rafał Kubiczek -Wiceprezes OSP w Dankowicach.
 • druhna Natalia Kamińska -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Łukasz Sachmerda -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Grzegorz Norymberczyk -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.

Złotą odznakę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymali:

 • druh Gabriel Faruga -Naczelnik i wice Prezes OSP w Dankowicach.
 • druh Mariusz Bieszczad -Wice Prezes OSP w Dankowicach.
 • druh Piotr Kozieł -Sekretarz Zarządu OSP w Dankowicach.
 • druhna Sylwia Kaczówka -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.

Odznakę Za Wysługę 70 lat otrzymał druh Władysław Markiel -członek honorowy OSP w Dankowicach i za razem najstarszy jej członek, lat 96.

Odznakę Za Wysługę 55 lat otrzymał druh Józef Górny -członek honorowy OSP w Dankowicach.

Odznakę Za Wysługę 30 lat otrzymali:

 • druh Rafał Jarosz -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Bogusław Gąsiorek -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.

Odznakę Za Wysługę 25 lat otrzymali:

 • druh Dariusz Kozieł -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Mariusz Bieszczad -członek Zarządu OSP w Dankowicach.

Odznakę Za wysługę 20 lat:

 • druh Andrzej Kamiński -Senator Rzeczpospolitej oraz członek wspierający OSP w Dankowicach.
 • druh Tomasz Adamowicz -Członek Zarządu OSP w Dankowicach.
 • druh Franciszek Kozyrka -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.

Odznakę Za Wysługę 15 lat otrzymali:

 • druh Adrian Dziedzic -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Leszek Szyma -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druhna Katarzyna Kozieł -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Józef Pilek -członek honorowy OSP w Dankowicach.

Odznakę Za Wysługę 10 lat otrzymali:

 • druh Gabriel Faruga -Naczelnik i Wiceprezes OSP w Dankowicach.
 • druh Piotr Garstka -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Kamil Sobik, syn Andrzeja -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Dawid Sobik, syn Andrzeja -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druhna Paulina Kamińska -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druhna Iwona Norymberczyk -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.

Odznakę Za Wysługę 5 lat:

 • druh Rafał Kubiczek -Wiceprezes OSP w Dankowicach.
 • druh Łukasz Sachmerda -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Bogusław Szyma -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Marcin Zakrzewski -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Piotr Faruga – członek zwyczajny OSP w Dankowicach.
 • druh Paweł Bieszczad -członek zwyczajny OSP w Dankowicach.

Zarząd OSP w Dankowicach z okazji Jubileuszu wyróżnił listami gratulacyjnymi szczególnie zasłużonych członków Jednostki. Byli to:

druh Edward Faruga -Członek wspierający OSP w Dankowicach, w straży od 49 lat. Wieloletni Członek Zarządu, a od 1998 przez 16 lat sprawował funkcję Prezesa OSP w Dankowicach. Wniósł nieoceniony wkład w rozwój jednostki. Wieloletni Członek Prezydium i Skarbnik Zarządu Gminnego Związku OSP w Wilamowicach. Odznaczony wcześniej odznaką Strażak Wzorowy, złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz medalem Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego.

druh Stanisław Garstka -Członek zwyczajny OSP w Dankowicach, w straży od 49 lat. Wieloletni członek zarządu w latach 1991-2014, gdzie pełnił funkcje zastępcy naczelnika, naczelnika i wiceprezesa. Odznaczony wcześniej odznaką Strażak Wzorowy oraz złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

druh Józef Obstarczyk -Członek zwyczajny OSP w Dankowicach. Kapelmistrz orkiestry nieprzerwalnie od 30 lat poświęca się pasji jej prowadzenia. Odznaczony wcześniej odznaką Strażak Wzorowy, złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, medalem Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego oraz odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

druh Kazimierz Kamiński -Członek zwyczajny OSP w Dankowicach, w straży od 49 lat. Wieloletni członek zarządu, gdzie od roku 1992 przez 22 lata pełnił funkcję Skarbnika. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilamowicach w latach 1991-2016 oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bielsku-Białej. Odznaczony wcześniej odznaką Strażak Wzorowy, złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz medalem Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, gratulując tak wspaniałego jubileuszu i nowego samochodu, który to udało się pozyskać w tak krótkim czasie. Wręczyli oni na ręce Prezesa OSP pamiątkowe tablice, kwiaty i puchary.

Punktem końcowym oficjalnej części obchodów była uroczysta defilada pododdziałów pieszych, pocztów sztandarowych oraz samochodów strażackich, na której czele jechał nowy samochód MAN TGM 13.290.

Podczas obchodów obok nowego samochodu MAN TGM prezentowany był wyremontowany wcześniej przez strażaków z OSP w Dankowicach stary wóz konny gaśniczy, z zamontowaną na stałe motopompą spalinową. Jego produkcję datuje się na 1945 rok.

W ramach podziękowań za Jubileusz 120 lat istnienia OSP w Dankowicach jednostka otrzymała listy gratulacyjne od:

 • nadbryg. Leszka Suskiego -Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
 • druhny Teresy Tiszbierek -Wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.
 • Pana Wojciecha Saługi -Wojewody Śląskiego.
 • nadbryg. Marka Rączki -Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
 • Pana Andrzeja Płonki -Starosty Bielskiego.
 • st. bryg. Adama Caputy -Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

W części nieoficjalnej OSP w Dankowicach zorganizowała festyn strażacki dla mieszkańców Dankowic i okolic, który okazał się największym festynem w ciągu ostatnich kilku lat, jaki był organizowany przez OSP.

Gabriel Faruga

W galerii naszej strony umieszczono zdjęcia z opisanych obchodów.