POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

11 grudnia 2015 roku o godzinie 18.00 na sali widowiskowej w strażnicy odbył się uroczysty apel z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru jednostki oraz meldunkiem Naczelnika OSP w Dankowicach dr Gabriela Farugi, który odebrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka.

Po zakończeniu meldunku Prezes OSP w Dankowicach dr Mariusz Bieszczad powitał pozostałych gości:

Czytaj więcej

Logo OSPDecyzją numer: XII / 155 KSRG, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicz, z dniem 19 października 2015 roku nasza Jednostka – Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowicach została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do 31 grudnia 2020 roku. Porozumienie w sprawie włączenia zostało zawarte pomiędzy Burmistrzem Gminy Wilamowice Panem Marianem Trelą, Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. bryg. Adamem Caputą i OSP w Dankowicach, złożone przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbryg. Marka Rączkę do Komendy Głównej PSP w Warszawie.

W efekcie włączenia jednostki OSP w Dankowicach do KSRG powiększył się nasz obszar działań operacyjnych z poziomu obszaru Gminy, na poziom obszaru powiatu bielskiego i okolicznych miejscowości w woj. małopolskim.

Wejście w struktury KSRG było możliwe dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu Członków grupy operacyjno-technicznej, na które składają się kursy szeregowych strażaków, dowódców sekcji, naczelników, kursy specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego, kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, kursy kierowców-konserwatorów sprzętu OSP, kursy kierowania ruchem drogowym, sprowadzania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie obyłoby się to bez zaangażowania Członków OSP w Dankowicach do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji ratowniczo-gaśniczych. Wymogiem formalnym było także posiadanie odpowiedniego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, uzbrojenia i umundurowania, a także posiadanie selektywnego systemu powiadamiania i alarmowania jednostki, połączone z Miejskim Stanowiskiem Kierowania w Bielsku-Białej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa Polskiego, w zakresie ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Dzieli się na trzy poziomy: poziom powiatowy, wojewódzki i centralny.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak, aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Z systemem współpracują m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, POPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne.

Gabriel Faruga
Naczelnik-Wiceprezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach

19 października 2015 roku funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przeprowadzili w Naszej Jednostce kontrolę gotowości operacyjnej. Sprawdzeniu podlegało: stan techniczny i utrzymanie samochodów oraz sprzętu, jakość dokumentacji z pracy OSP a także aktualność i zakres uprawnień strażaków-ratowników.

Audyt zakończył się przyznaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach oceny bardzo dobrej co potwierdza Naszą wysoką gotowość operacyjną. Jednocześnie poziom ten, który niezmiennie utrzymujemy na przestrzeni lat jest zasługą zaangażowania członków Naszej Jednostki. Za wiele godzin społecznej i bezinteresownej pracy przy tej okazji chcemy Im zatem serdecznie podziękować.

W sobotę 17.10.2015 roku serdecznie zapraszamy na otwarcie nowego baru strażackiego „KLUB REMIZA”, mieszczącego się w tylnej części strażnicy – od strony placu. Start o godzinie 16:00.

Godziny otwarcia w pozostałe dni tygodnia:

  • Od poniedziałku do piątku: 14:00 – 22:00, w piątki do ostatniego klienta.
  • W soboty: 15:00 – do ostatniego klienta.
  • W niedziele: 8:30 – 21:00.

Serdecznie zapraszamy

remizaInformujemy, że z powodu decyzji niezależnej od nas, nie możemy już zamieszczać na stronie internetowej obszernych relacji z prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych.

Jednocześnie dziękujemy tym, którzy przez te wszystkie lata śledzili nasze wpisy. Postaramy się także w specjalnie nowo utworzonej zakładce strony: „Raporty z akcji” umieszczać krótkie wzmianki o powodach uruchomienia syreny alarmowej i „wyjazdach” naszej jednostki.

Najnowsze wzmianki o prowadzonych działaniach będą widoczne także pod głównym menu serwisu.

W dniu 12 września na stadionie sportowym w Hecznarowicach odbyła się tegoroczna edycja zawodów sportowo – pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wilamowice. Jednostki w poszczególnych grupach rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym. Osobnym oceną podlegało ćwiczenie musztry. Pierwszy Wicewojewoda śląski – Pan Mirosław Szemla ufundował także puchar za najlepszy czas w ćwiczeniu bojowym.

Naszą Jednostkę w zawodach reprezentowała sekcja Seniorów oraz sekcja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej chłopców. Seniorzy ostatecznie uplasowali się na piątym miejscu. Nasza MDP zajęła z kolei drugie miejsce w swojej kategorii.

Gratulacje i wyrazy uznania składamy zwycięzcą poszczególnych grup i dyscyplin, jak również wszystkim uczestnikom zmagań za za trud i wysiłek włożony w przygotowania oraz sportową rywalizację.

orrkkiestW sobotę 27 czerwca obchodziliśmy jubileusz 30-lecia naszej orkiestry. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem księdza proboszcza Józefa Jakubca i księdza wikariusza druha Dawida Szewczyka. Po niej na placu przed budynkiem remizy odbyła się część oficjalna z podniesieniem flagi państwowej i wręczeniem odznak honorowych „Za wysługę lat” dla członków orkiestry.

Na uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć między innymi Wicewojewodę śląskiego pana Mirosława Szemlę, nasze władze gminne i samorządowe na czele z Burmistrzem panem Marianem Trelą jak i dyrekcje placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji społecznych naszej miejscowości.

Po części oficjalnej zaprezentował się zespół muzyczno-wokalny Zespołu Szkół w Dankowicach, zespół ludowy „Dankowianie”, kapela góralska „Stela” z Ustronia oraz mogliśmy wysłuchać koncertu orkiestry jubilatki z repertuarem utworów minionego 30-lecia. Całość zakończyła wspólna zabawa na festynie strażackim.

Zapraszamy do galerii naszej strony gdzie umieściliśmy zdjęcia z opisanego jubileuszu.