POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

remizaW dniu dzisiejszym, tj. 10.11.2014 roku Komisja z Państwowej Straży Pożarnej w Bielaku Białej przeprowadziła w Naszej Jednostce przegląd techniczny sprzętu silnikowego i operacyjnego funkcjonowania OSP.

Kontrola zakończona oceną bardzo dobrą obejmowała: sprawność techniczną pojazdów i sprzętu silnikowego, stan utrzymania konserwacji i kompletacji wyposażenia pojazdów oraz pozostałego sprzętu silnikowego, stanu utrzymania garaży oraz magazynów, dokumentacje eksploatacyjną pojazdów i sprzętu silnikowego, posiadane dokumenty uprawniające kierowców do prowadzenia pojazdów oraz do pracy z sprzętem specjalistycznym, aktualność badań lekarskich, stan utrzymania konserwacji i kompletności sprzętu ODO, ewidencję eksploatowanego sprzętu.

Każdy przegląd to obraz całorocznej pracy i czasu jaki Ochotnicza Straż Pożarna poświęca na utrzymanie sprawności bojowej, dlatego przy okazji dzisiejszego wydarzenia chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, zwłaszcza druhom którzy angażują się w utrzymanie wysokiego poziomu operacyjnego funkcjonowania Naszej Jednostki. Otrzymana ocena bardzo dobra to przede wszystkim Ich wysiłki i dbałość o samochody i sprzęty. To także Ich poświecenie wolnego czasu na udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach które pozwalają na zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia nowoczesnych i sprawnych akcji ratowniczo – gaśniczych.