POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

Star 266 – GBA 2,3/20 —> rok produkcji 1989/2008 —> Wyposażony w sprzęt do ratownictwa w trakcie pożarów, ratownictwa medycznego, ratownictwa wodnego i powodziowego, ratownictwa wysokościowego, oraz w osprzęt pomocniczy.