POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

 

„Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”

art. 9 ustawy o ochronie przewciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380).

 

W przypadku powstania pożaru lub innego nadzwyczajnego zagrożenia wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

 1. Zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia.
 2. Wezwać straż pożarną – tel. 112

 

Telefoniczne alarmowanie straży o pożarze należy wykonać w następujący sposób:

Po wybraniu numeru telefonu alarmowego 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie należy podać:

 1. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
 2. Adres i nazwę obiektu.
 3. Co się pali i na którym piętrze.
 4. Czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
 5. Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

 1. Potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie.
 2. Dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

 

Telefoniczne alarmowanie straży o wypadku komunikacyjnym należy wykonać w następujący sposób:

Po wybraniu numeru telefonu alarmowego 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie należy podać:

 1. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
 2. Miejsce zdarzenia, miejscowość, na jakiej drodze tzn. droga w jakim kierunku.
 3. Jakie pojazdy brały udział w wypadku.
 4. Czy są uwięzione w pojeździe osoby, liczba osób poszkodowanych.
 5. Czy droga jest zablokowana czy przejezdna.
 6. Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

 1. Potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie.
 2. Dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.