POŻAR - WYPADEK - AWARIA: 998 / 112 / 845-74-35

Widok na przednie garaże i strażnicę OSP w Dankowicach

Wnętrze przednich garaży OSP w Dankowicach, z szatnią dla strażaków-ratowników. —> Wyposażenie dodatkowe to ubrania i sprzęt do działań ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego. —> Zainstalowane są systemy alarmowania strażaków: selektywne alarmowanie DSP-50; terminal wysyłania SMSów alarmowych Robotec; system alarmowania e-Remiza, a także dwie syreny mechaniczne o mocach 7 kW i 3,5 kW.

Widok na przednie garaże i strażnicę OSP w Dankowicach z samochodami jednostki.