POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

Widok na przednie garaże i strażnicę OSP w Dankowicach

Wnętrze przednich garaży OSP w Dankowicach, z szatnią dla strażaków-ratowników. —> Wyposażenie to głównie ubrania ochronne i wyposażenie indywidualne strażaków-ratowników. —> Stacjonują w nich samochody GBA 3/16/3 MAN TGM i GBA 2,3/20 Star 266. —> Zainstalowane są systemy alarmowania strażaków: selektywne alarmowanie DSP-50; terminal wysyłania SMSów alarmowych Robotec; system alarmowania e-Remiza, a także dwie syreny mechaniczne o mocach 7 kW i 3,5 kW.

Widok na przednie garaże i strażnicę OSP w Dankowicach z samochodami jednostki.

Widok na tylne garaże za strażnicą główną OSP w Dankowicach.

Wyposażenie tylnych garaży za strażnicą OSP w Dankowicach to głównie sprzęt do działań przeciwpowodziowych i do ratownictwa na wodzie. —> Stacjonują w nich samochód SLRR Ford Transit, agregat pompowy przewoźny, przyczepa transportowa, łódź ratownicza motorowa na przyczepie transportowej, łódź ratownicza wiosłowa, kuchnia polowa, a także zabytkowy wóz konny z motopompą spalinową.