POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

1 lipca 2018 roku o godzinie 16:14 funkcjonariusze KM PSP w Bielsku-Białej przeprowadzili inspekcję gotowości operacyjnej OSP w Dankowicach. W trakcie inspekcji sprawdzano czas wyjazdu zastępu podczas alarmowania, wyposażenie i umundurowanie ratowników, sprawność wszystkich samochodów i sprzętu, stan łączności, oraz dokumentację operacyjną jednostki.
Strażacy, którzy przybyli na kontrolę, napisali test z wiedzy ratowniczo-gaśniczej. Przeprowadzono również ćwiczenie, w którym symulowano pożar w garażu.
Inspekcja potwierdziła gotowość operacyjną naszej jednostki do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zakończyła się oceną pozytywną.
Była to czwarta tego typu kontrola w ramach przynależności OSP w Dankowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.