POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

admin

Serdecznie zapraszamy firmy instalacyjno-budowlane do składania ofert na realizację budowy instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii.”

Termin składania ofert do 11.01.2022 roku, godz. 9:00.

Pełna dokumentacja dotycząca zapytania znajduje się pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85878?sekcja=ogloszenie

3 lipca 2021 roku po prawie półrocznym opóźnieniu spowodowanym obostrzeniami związanymi z pandemią, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP w Dankowicach.

Na zebraniu zaszczycili nas swoją obecnością goście:
Burmistrz Gminy Wilamowice Pan Marian Trela,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wilamowicach Pani Stanisława Kudłacik,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej dh Stanisław Nycz,
Komendant Gminny OSP dh Roman Jędrzejko,
Radni Pan Stanisław Faruga i Pani Agata Wróblewska,
Dyrektor MGOK w Wilamowicach Pan Aleksander Nowak,
przedstawiciele organizacji z Dankowic i delegacje jednostek OSP w terenu Gminy Wilamowice.

Na zebraniu podsumowano działalność OSP w Dankowicach prowadzone w 2020 roku, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP, przyjęto plan pracy na 2021 rok, zatwierdzono zmiany w statucie jednostki, oraz wybrano nowe Władze OSP do kadencji na lata 2021-2026.

Nowy Zarząd OSP w Dankowicach został wybrany następująco:
– Marcin Chmielniak – Prezes
– Gabriel Faruga – Naczelnik-Wiceprezes
– Łukasz Norymberczyk – Wiceprezes
– Tomasz Adamowicz – Wiceprezes
– Przemysław Michałek – Zastępca Naczelnika
– Adam Gąsiorek – Skarbnik
– Łukasz Korczyk – Sekretarz
– Stanisław Faruga – Gospodarz
– Piotr Gawlik – Członek Zarządu

Nowa Komisja Rewizyjna OSP została wybrana następująco:
– Konrad Kuliński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
– Jacek Jarosz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
– Dariusz Hadwiczak – Członek Komisji Rewizyjnej

Na zebraniu wybrano także Delegatów i Przedstawicieli do Władz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach.

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali:
– Marcin Chmielniak
– Gabriel Faruga
– Łukasz Norymberczyk
– Tomasz Adamowicz
– Przemysław Michałek

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali:
– Marcin Chmielniak
– Gabriel Faruga
– Łukasz Norymberczyk

Przedstawicielem do Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP został:
– Tomasz Adamowicz

Serdecznie zapraszamy firmy budowlane do składania ofert na realizację termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Dankowicach, wraz z wymianą centralnego ogrzewania, w ramach zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii.”

Termin składania ofert do 30.06.2021 roku, godz. 9:00.

Pełna dokumentacja dotycząca zapytania znajduje się pod adresem:
Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Termomodernizacja budynku OSP z wymianą centralnego ogrzewania w ramach zadania: „Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach z wymianą centralnego ogrzewania w ramach zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii.? (funduszeeuropejskie.gov.pl)

7W dniach 18, 19 i 20 sierpnia 2020 roku na terenie strażnicy OSP w Dankowicach odbyły się u 3-dniowe warsztaty z taktyki zwalczania pożarów. Była to już druga edycja tego typu zajęć, zorganizowanych dla strażaków OSP.

Czytaj więcej