POŻAR / WYPADEK / AWARIA - DZWOŃ 998 lub 112

admin

05.06.2017 roku o godzinie 16:00 miała miejsce kontrola gotowości operacyjnej KSRG jednostki OSP w Dankowicach, przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej PSP z Bielska-Białej. Inspekcja potwierdziła gotowość operacyjną do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Była to druga tego typu kontrola po włączeniu naszej jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2015 roku.

18 maja 2017 roku gościliśmy w naszej strażnicy uczniów trzecich klas Gimnazjum w Dankowicach. Chłopaki ze starszej MDP przedstawili uczniom sprzęt i wyposażenie będące na wyposażeniu jednostki.
Tradycyjnie od kilku lat gościmy w strażnicy uczniów kończących gimnazjum, w ramach ich zajęć edukacji dla bezpieczeństwa.

17 maja 2017 roku dźwiękiem syreny alarmowej o godzinie 17:00 rozpoczęły się pierwsze w tym roku ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wilamowice i zaproszonych jednostek. Manewry odbyły się w Dankowicach na terenie gospodarstw Pana Tadeusza Lubańskiego i naszego Prezesa dh Marcina Chmielniaka.
Do zrealizowania były dwa zadania ? równoczesny pożar dwóch zabudowań gospodarczych oraz wypadek podczas prac rolniczych w pobliskich polach. Założenia zostały wykonane, udzielono pomocy trzem poszkodowanym-pozorantom.

Czytaj więcej

We wtorek 16.05.2017 roku zastęp GBA z naszej jednostki OSP uczestniczył w próbnej ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkoły w Dankowicach.

Corocznym zwyczajem 3 maja 2017 roku w OSP w Dankowicach obchodziliśmy Dzień Strażaka.
Nasze obchody zaczęły się od pobudki o godzinie 7:00 sygnałem syreny alarmowej. Po zbiórce w strażnicy udaliśmy się z orkiestrą dętą do dankowickiego kościoła ma mszę świętą w intencji wszystkich żyjących i zmarłych strażaków z Dankowic. Po mszy przemaszerowaliśmy na cmentarz aby pod krzyżem złożyć kwiaty i zapali znicz. Z cmentarza przemaszerowaliśmy pod kapliczkę św. Floriana, aby oddać hołd naszemu patronowi.
Po przybyciu przed garaże jednostki odbył się uroczysty apel, na którym swoje ślubowanie złożyło 24 nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Następnie zostały wręczone odznaczenia za wysługę lat dla Członków OSP w Dankowicach, które wręczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach i zarazem Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej druh Stanisław Nycz. Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się złożyć życzenia strażackie dla naszych Członków Honorowych, którzy nie mogli przybyć na nasze obchody.

sstrrazakk

    .

Z okazji zbliżającego się święta pragniemy złożyć wszystkim Strażakom wyrazy uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.

Dziękujemy za Waszą chęć niesienia pomocy. Za  skuteczność i profesjonalizm podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Za Waszą bezinteresowność i zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz lokalnych społeczności.

Wszystkim druhnom i druhom życzymy także spełnienia osobistych planów i zamierzeń, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Niech święty Florian Wam Błogosławi.

 Zarząd OSP w Dankowicach