POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

824 lutego 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, na którym podsumowano szeroki wachlarz działań prowadzonych w 2017 roku przez OSP w Dankowicach.

Podczas zebrania wysłuchano sprawozdań z działalności OSP w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiono sprawozdanie finansowe, przedstawiono oraz zatwierdzono plan pracy na 2018 rok. Wręczono również odznaczenia „Za Wysługę Lat” i przedstawiono odnalezione materiały dotyczące daty powstania naszej jednostki OSP.

Walne zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście w osobach:

  • Pan Andrzej Kamiński – Senator RP
  • Pan Marian Trela – Burmistrz Gminy Wilamowice
  • Pan Jerzy Kubik i Pani Dorota Nikiel – Radni Powiatu Bielskiego
  • Pan Władysław Carbol – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach
  • dh Stanisław Nycz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej oraz Prezes Zarządu Oddziału Gmonnego ZOSP RP w Wilamowicach.
  • st. bryg. Andrzej Graca – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej.
  • Kazimierz Kamiński – Prezes Towarzystwa Miłośników Dankowic.

W zebraniu uczestniczyli również Dyrektorzy, Prezesi i przedstawiciele organizacji działających na terenie Dankowic.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w naszej galerii.