POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

9 sierpnia 2018 roku o godzinie 15:50 funkcjonariusze KM PSP w Bielsku-Białej przeprowadzili inspekcję gotowości operacyjnej OSP w Dankowicach w ramach działalności w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W trakcie inspekcji sprawdzano czas wyjazdu zastępu podczas alarmowania, wyposażenie i umundurowanie ratowników, sprawność wszystkich samochodów i sprzętu, stan łączności, oraz dokumentację operacyjną.
Strażacy, którzy przybyli na kontrolę, napisali test z wiedzy ratowniczo-gaśniczej. Przeprowadzono również ćwiczenie, w którym symulowano pożar kuchni na drugim piętrze budynku z osobą poszkodowaną.
Inspekcja potwierdziła gotowość operacyjną naszej jednostki do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.