POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

W dniu 05.11.2017 o godzinie 9:00 w OSP w Dankowicach odbyła się coroczna, jesienna kontrola techniczna OSP. Przeprowadzona została przez komisję składającą się z funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Sprawdzano sprawność samochodów i sprzętu, uprawnienia ratowniczo-gaśnicze naszych strażaków, dokumentację operacyjną jednostki, a także stan utrzymania garaży i magazynów.

Kontrola zakończyła się przyznaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach oceny bardzo dobrej, co potwierdza Naszą wysoką gotowość operacyjną. Poziom ten, który niezmiennie utrzymujemy na przestrzeni lat jest zasługą zaangażowania członków Naszej Jednostki. Za wiele godzin społecznej i bezinteresownej pracy chcemy Im serdecznie podziękować.