POŻAR / WYPADEK / AWARIA - DZWOŃ 998 lub 112

TCW_02703 maja o godzinie 7 rano uruchomieniem syreny alarmowej – „pobudką” nasza jednostka zainicjowała tegoroczne obchody dnia strażaka – wspomnienia Świętego Floriana.

Następnie o godzinie 8 rano z intencją za wszystkich żyjących i zmarłych druhów OSP Dankowice, pododdziały strażaków oraz MDP z asystą orkiestry dętej uczestniczyły we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym. Po Nabożeństwie pododdziały w kolumnie marszowej udały się na cmentarz by złożyć kwiaty i zapalić znicz za zmarłych kolegów. Kolumna przemaszerowała również pod kapliczkę Świętego Floriana, aby składając pod nią kwiaty uczcić swojego Świętego Patrona. Uroczystości zakończyły się apelem przy strażnicy w czasie którego Prezes – Druh Edward Faruga podziękował członkom OSP za bezinteresowną i społeczną służbę na rzecz naszej lokalnej wspólnoty.

Obchody dnia strażaka były także okazją uhonorowania wyróżniających się członków naszej OSP. Brązowym medalem za zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Jacek Jarosz, Adrian Dziedzic oraz Leszek Szyma. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali natomiast druhna: Paulina Kamińska oraz druhowie: Kamil Sobik i Gabriel Faruga.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym. Serdecznie dziękujemy także pocztu sztandarowemu Górników oraz Prezesowi Zarządu Gminnego OSP – Druhowi Stanisławowi Nyczowi za wzięcie udziału w naszych obchodach.