POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

W dniu 23 lutego 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Dankowicach. Podczas zebrania podsumowano działalność w 2018 rok i przyjęto plan pracy na 2019 rok, a także udzielono absolutorium Zarządowi OSP.

Na zebraniu goszczono:
Pana Jerzego Kubika – Radnego Powiatu Bielskiego,
Pana Stanisława Gawlika – Wiceburmistrza Gminy Wilamowice,
Panią Stanisławę Kudłacik – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach,
st. bryg. Zbigniewa Mizerę – Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej,
płk. poż. w st. sp. inż Zbigniwa Pęzioła,
dh Stanisława Nycza  Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach,
dh Romana Jędrzejko – Komendanta Gminnego OSP,
ks. Józefa Jakubca – Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Dankowicach,
Prezesów, Przewodniczących i przedstawicieli organizacji działających na terenie Dankowic,
Delegacje jednostek OSP w terenu Gminy Wilamowice.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w naszej galerii.

Poniżej przedstawiamy działalność OSP w Dankowicach w 2018 roku.


Sprawozdanie z działalności OSP w Dankowicach za 2018 rok

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Dankowicach

23.02.2019 rok

1. WPROWADZENIE.

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią Związek ludzi, którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci, o każdej porze dnia lub nocy bez względu na panujące warunki atmosferyczne, w razie potrzeby są gotowi śpieszyć na ratunek potrzebującym. Działania swe wykonują społecznie poświęcając swój czas, czasem zdrowie, a nawet życie. OSP w Dankowicach jest stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, zgodnie ze statutem.

 

2. ODNALEZIONA DATA POWSTANIA OSP W DANKOWICACH.

W Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie odnalazły się dokumenty założycielskie OSP w Dankowicach, w których znajduje się pierwszy Statut stowarzyszenia.

Rozpoczęcie starań o założenie Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach rozpoczęły się 12 lipca 1895 roku, które trwały ponad miesiąc. Wysokie Cesarsko-Królewskie Namiestnictwo we Lwowie zatwierdziło pierwszy statut i powstanie stowarzyszenia w dniu 15 sierpnia 1895 roku. Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 6 stycznia 1896 roku, na którym jako Prezesa wybrano Jakuba Bubaka, a jako Naczelnika Jakuba Bierońskiego.

W związku ze znalezionymi informacjami, jako datę założenia OSP w Dankowicach należy uznać dzień 15 sierpnia 1895 roku.

Pisma informujące o tym fakcie zostały wysłane do odpowiednich oddziałów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W 2020 roku OSP w Dankowicach będzie obchodzić jubileusz 125-lecia powstania jednostki razem z jubileuszem 35-lecia Orkiestry Dętej.

 

3. WŁADZE OSP W 2018 ROKU.

OSP w Dankowicach wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na zasadzie dobrowolności, w sposób zorganizowany czynnie realizowano postawione w 2018 roku zadania, którymi kierował się Zarząd w składzie:

 • Prezes – Marcin Chmielniak
 • Wiceprezes-Naczelnik – Gabriel Faruga
 • Wiceprezes – Mariusz Bieszczad
 • Wiceprezes – Łukasz Norymberczyk
 • Zastępca Naczelnika – Piotr Strempel
 • Skarbnik – Adam Gąsiorek
 • Sekretarz – Piotr Kozieł
 • Członek Zarządu – Tomasz Adamowicz

1 marca 2018 roku druh Rafał Kubiczek złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa jednostki, a także z funkcji członka zarządu OSP w Dankowicach. Na funkcję Wiceprezesa OSP, Zarząd jednostki wybrał dotychczasowego Członka Zarządu  dh-a Łukasza Norymberczyka.

Komisja Rewizyjna OSP w 2018 roku działała w składzie:

 • Przewodniczący ? Przemysław Michałek
 • Sekretarz ? Paulina Kamińska
 • Członek Komisji Rewizyjnej ? Marek Hoder

 

4. STAN ORGANIZACYJNY OSP.

OSP w Dankowicach liczy na dzień zebrania razem 140 członków.

Pomiędzy Walnymi Zebraniami przyjęto siedmiu Członków Zwyczajnych, w tym 4-rech do MDP. Jeden Członek Zwyczajny został Członkiem Honorowym. Dwóch Członków Honorowych zmarło. Skreślono 7-dmiu Członków Zwyczajnych.

Razem Członków Zwyczajnych jest 119, Członków Honorowych 11, Członków Wspierających 10.

OSP w Dankowicach posiada grupę operacyjno-techniczną składającą się z 34 uprawnionych strażaków-ratowników, Orkiestrę Dętą skupiającą 20-stu muzyków, oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą złożoną z 28 osób. W stowarzyszeniu jest 17 kobiet.

Grupa operacyjno-techniczna OSP odbyła w roku sprawozdawczym 24 spotkania (w tym 9 razy ćwiczenia i 15 zbiórek szkoleniowych), Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 23 spotkania, a Orkiestra Dęta 43 próby.

 

5. ZORGANIZOWANE UROCZYSTOŚCI.

W roku sprawozdawczym zorganizowano uroczystości:

 • 3 maja 2018 roku corocznym zwyczajem obchodziliśmy święto św. Floriana ? Dzień Strażaka połączony z wręczeniem odznaczeń strażackich;
 • 21 kwietnia 2018 roku w strażnicy OSP w Dankowicach odbyło się seminarium poświęcone szkoleniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Gościliśmy wtedy znamienitych nestorów pożarnictwa:
 • bryg. Wiesława Leśniakiewicza ? byłego Komendanta KG PSP, a obecnie Wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP;
 • bryg. Zbigniew Meresa ?również byłego Komendanta KG PSP, a obecnie Wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego,
 • Janusza Skulicha ? byłego zastępcę KG PSP;
 • Marka Rączkę ? byłego KW PSP w Katowicach.
 • 23 czerwca 2018 roku zorganizowany został festyn strażacki na placu przy strażnicy OSP dla mieszkańców Dankowic i okolic.

 

6. REMONTY, NAPRAWY, MODERNIZACJE, BIEŻĄCE UTRZYMANIE.

W trakcie 2018 roku w strażnicy przeprowadzono następujące remonty, naprawy i modernizacje:

 • Rozbudowa garaży za strażnicą o halę o powierzchni 100 m2, z wylewką przemysłową, dwoma bramami garażowymi 3.5×4.5 m, drzwiami wejściowymi, oknami 6 szt.
 • Powiększenie placu przed nowymi garażami za strażnicą i przygotowanie gruntu pod chodniki;
 • Wstawienie dwóch okien plastikowych na starej części garaży za strażnicą, zamurowanie zbędnych okiem i przymurowanie starych bram pod drzwi, izolacja fundamentów;
 • Wycięcie tuji pomiędzy altaną a garażami za strażnicą;
 • Remont drewnianych urządzeń na placu zabaw;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej remontu obiektu strażnicy i złożenie wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego;
 • Malowanie wnętrz w strażnicy – sala balowa ze sceną, świetlica, szatnia i zaplecze, kuchnia z chłodnią i z zapleczem kuchennym, toalety, łazienka, korytarze i klatka schodowa;
 • Malowanie krat na klatce schodowej wewnątrz strażnicy;
 • Zakup kompletu firan na salę i świetlicę OSP – 12 kpl;
 • Zakup krzeseł drewnianych do baru KLUB REMIZA – 60 szt;
 • Zakup stolików do baru KLUB REMIZA – 7 szt;
 • Wykonanie betonowego paleniska do ognisk na placu przy strażnicy;
 • Generalne sprzątanie całej strażnicy, piwnic i magazynów – 7,5 tony odpadów;
 • Montaż ładowarki samochodowej/prostownika w samochodzie Star 266;
 • Remont pompy paliwowej i wtryskiwaczy w samochodzie Ford Transit;
 • Wymiana lamp zespolonych i całego oświetlenia w przyczepie z agregatem pompowym na typ LED, oraz zakup nowego akumulatora do agregatu.

W ramach prowadzonych bieżących prac na obiektach OSP, które zostały wykonane dzięki pracom społecznym Członków OSP, zajmowano się:

 • organizacją ćwiczeń, szkoleń i pokazów;
 • utrzymaniem czystości i porządku na obiekcie i na placu obok strażnicy;
 • remontami i naprawami sprzętu będącego na stanie OSP oraz remontami i naprawami w strażnicy OSP w Dankowicach;
 • utrzymaniem wałów na stawach strażackich na Podlesiu;
 • hodowlą karpia na stawach strażackich ? połów ryb odbył się 8 grudnia 2018 roku, wyłowiono 260 kg karpia;
 • zajmowano się remontami i naprawami sprzętu będącego na stanie OSP oraz remontami i naprawami w strażnicy OSP w Dankowicach;
 • i prowadzeniem działalności gospodarczej jednostki – KLUBU REMIZA.

 

7. ZAKUPY WYPOSAŻENIA OBIEKTU.

W 2018 roku zakupiono i pozyskano następujące wyposażenie do obiektu strażnicy OSP:

 • Kamera monitoringi IP – 2 szt;
 • Zestaw mikrofonów bezprzewodowych (2 szt. mikrofon i centralka sterująca) – 1 kpl;
 • Wzmacniacz sygnału wi-fi – 1 szt;
 • Aparat fotograficzny NIKON z osprzętem – 1 kpl;
 • Niszczarka Followers – 1 szt;
 • Kosa spalinowa Stihl FS131 ? 1 szt;
 • Myjka elektryczna do okien Karcher – 1 szt;
 • Zamek elektromagnetyczny na kartę/brelok do tylnych garaży – 1 kpl;
 • Namiot handlowy szybko rozkładalny 6x3m – 1 kpl;
 • Namiot imprezowy 12x8m – 1 kpl;
 • Kostiumy reklamowe (Olaf, Minionek, Scooby Doo) – 3 kpl.

Do baru KLUB REMIZA zakupiono i pozyskano następujące wyposażenie:

 • Okap ze stali nierdzewnej do kuchni w barze – 1 szt;
 • System POS do rejestracji sprzedaży i stanów magazynowych – 1 kpl;
 • Komputer z ekranem dotykowym do systemu POS – 1 kpl;
 • Drukarka fiskalna – 1 szt;
 • Szuflada kasowa – 1 szt;
 • Opiekacz do zapiekanek ze stali nierdzewnej – 1 szt;
 • Głośnik/Kolumna aktywna LG F6 – 1 szt;
 • Żelazko bezprzewodowe – 1 szt;
 • Obrusy plamoodporne białe 110×30 cm – 20 szt.

 

8. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, WYCHOWAWCZA, GOSPODARCZA I INNA.

W ramach działalności kulturalnej, wychowawczej i rozrywkowej, oraz w ramach współpracy jednostki z innymi organizacjami, strażacy z OSP w Dankowicach uczestniczyli w:

 • Zabezpieczeniu Orszaku Trzech Króli w Bielsku-Białej – 06.01.2018 rok;
 • Koncercie noworocznym kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Dankowicach, w kościele parafialnym w Dankowicach – 06.01.2018 rok;
 • Organizacji III Turnieju Darta w KLUBIE REMIZA OSP w Dankowicach – 17.03.2018 rok;
 • Udziale w uroczystościach Rezurekcyjnych podczas Wielkanocy oraz wartach honorowych strażaków OSP i MDP przy Grobie Pańskim – 30/31.03.2018 rok;
 • Zabezpieczeniu Dożynek Gminnych w Wilamowicach – 01.09.2018 rok.
 • Współorganizacji IX Maltańsko-Strażackich Manewrów Ratowniczych w Międzybrodziu Bialskim – 22.09.2018 rok;
 • Zabezpieczeniu Korowodu Świętych w Bielsku-Białej – 27.10.2018 rok;
 • Koncercie Niepodległości w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Dankowicach, Chóru Męskiego i Solistów, w kościele parafialnym w Dankowicach – 10.11.2018 rok.

Strażacy OSP w grudniu 2018 roku corocznym zwyczajem roznosili pośród mieszkańców Dankowic kalendarze strażackie na 2019 rok.

Na zaproszenie sąsiednich jednostek OSP, strażacy z Dankowic uczestniczą również z pocztem sztandarowym w uroczystościach strażackich, które te jednostki organizują.

 

9. OBÓZ MDP KOKOTEK 2018.

W dniach od 23 lipca do 1 sierpnia 2018 roku OSP w Dankowicach współorganizowała razem z Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Bielski-Białej i Komendą Miejską PSP w Bielsku-Białej obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków MDP z powiatów bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego. Odbył się on w Bazie Obozowej ZHP Hufiec Bytom w Kokotku koło Lublińca, w województwie śląskim.

Uczestnicy obozu, poza oczywistymi w okresie wakacyjnym aktywnościami, tj. kąpielami w jeziorze, plażowaniem czy wycieczkami po okolicy, biorą udział w wielu interesujących zajęciach między innymi z zakresu pożarnictwa, udzielania pierwszej pomocy oraz ekologii. Instruktorami na obozie są praktycy zarówno z Państwowej, jak i ochotniczych straży pożarnych.

W obozie uczestniczyło 198-śmiu druhów z MDP. Z OSP w Dankowicach w obozie wzięło udział dziesięciu druhów.

Obóz wizytowali:

 • Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz,
 • Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz,
 • Śląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej druh Stanisław Nycz,
 • Komendant miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera,
 • oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz Bula.

 

10. GRUPA OPERACYJNO-TECHNICZNA OSP.

Grupa operacyjno-techniczna OSP w Dankowicach na koniec roku liczyła 34 strażaków-ratowników, posiadających odpowiednie wyszkolenie i zaliczone badania lekarskie, aby móc brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Grupa jest w stanie podjąć działania z zakresu ratowniczo-gaśniczego podczas pożarów, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa medycznego, ratownictwa nawodnego i powodziowego, a także ratownictwa wysokościowego.

W roku sprawozdawczym 7 osób ukończyło kurs ratownictwa wysokościowego, pięć osób uzyskało uprawnienia sternika motorowodnego, 9 osób ukończyło kurs ratownictwa technicznego, jedna osoba ukończyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, 8 osób wykonało recertyfikację kursu KPP, jedna osoba ukończyła kurs LPR, a także 8 osób ukończyło kurs podstawowy strażaków-ratowników, po którym posiadają uprawnienia ratownictwa technicznego, ratownictwa przeciwpowodziowego i kierowania ruchem.

Stan wyszkolenia na koniec 2018 roku przedstawiał się następująco:           

 • kurs strażaka-ratownika OSP – 34 osoby;
 • kurs ratownictwa technicznego – 19 + 8 osób;
 • kurs kierowcy-konserwatora sprzętu OSP – 3 osoby;
 • kurs kierowania ruchem drogowym – 4 + 8 osób;
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 15 osób;
 • kurs ratownictwa wysokościowego (technik linowy) – 7 osób;
 • kurs ratownictwa przeciwpowodziowego – 8 osób;
 • kurs obsługi pilarek spalinowych (pilarz-drwal) – 1 osoba;
 • kurs z zakresu eksploatacji, obsługi i konserwacji samochodów z podnośnikiem – 1 osoba;
 • kurs LPR – 2 osoby;
 • kurs sternika motorowodnego – 7 osób;
 • kurs Dowódcy OSP – 11 osób;
 • kurs Naczelnika OSP – 5 osób;
 • kurs Komendantów Gminnych OSP – 1 osoba;
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 20 osób (w tym 8 osób z kategorią C i 12 osób tylko z kategorią B).

 

11. DZIAŁANIA RATOWNICZO-GAŚNICZE.

W 2018 roku 27 razy OSP w Dankowicach podejmowała działania ratowniczo-gaśnicze, w tym:

 • 12 razy w gaszeniu pożarów,
 • 4 razy w usuwaniu powalonych drzew po nawałnicach,
 • 5 razy w usuwaniu skutków wypadków drogowych,
 • 6 razy w usuwaniu skutków podtopień.

Podczas wymienionych zdarzeń udzielono pomocy 7-dmiu osobom rannym.

 

12. KONTROLE GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ.

W 2018 roku w OSP w Dankowicach zostały przeprowadzone dwie kontrole gotowości operacyjnej OSP, przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. A były to:

 • Inspekcja KSRG w dniu 8 sierpnia 2018 roku, według nowych zasad oceny zakończona oceną dobrą (4) i ilością 90/100 punktów.
 • Jesienny przegląd techniczny w dniu 5 listopada 2018 roku, zakończony oceną bardzo dobrą (5).

 

13. ĆWICZENIA OSP.

W 2018 roku OSP w Dankowicach uczestniczyła 4 razy w gminnych ćwiczeniach przeprowadzanych na obiektach użytkowych, w tym również w jednych zorganizowanych przez jednostkę 30 kwietnia 2018 roku na obiekcie oczyszczalni ścieków w Dankowicach. W ćwiczeniach w Dankowicach brały udział wszystkie jednostki z Gminy Wilamowice, zaproszone jednostki OSP Kaniów i OSP Bestwinka, a także dwa zastępy z Posterunku Zamiejscowego PSP z Czechowic-Dziedzic.

15 maja 2018 roku OSP brała udział w IV Manewrach Ratowniczych OSP Hecznarowice.

10 czerwca OSP brała udział w ćwiczeniach przeciwpowodziowych organizowanych przez OSP Kaniów, w którym oprócz naszej OSP, brały udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Bestwina i OSP Wilamowice.

 

14. ZAWODY SPORTOWE I SPORTOWO POŻARNICZE.

W 2018 roku OSP i MDP uczestniczyła w następujących zawodach:

 • Etap szkolny OTWP i Konkursu Plastycznego w Dankowicach 21.03.2018 r. – dla uczniów szkół oraz dla członków MDP;
 • Etap gminny OTWP oraz Konkurs Plastyczny Gminy Wilamowice organizowany w OSP w Hecznarowicach – 24.03.2018 r. – członkowie MDP;
 • Bieg Floriański w Świętoszówce – 05.05.2018 r. – członkowie MDP;
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP Gminy Wilamowice, których organizatorem była OSP w Dankowicach – 15.09.2018 r. – drużyna męska kategorii „A” z OSP Dankowice – zajęte 4 miejsce w tej kategorii;
 • Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej MDP w Pisarzowicach – 27.10.2018 r. – członkowie MDP w wieku 10-14 lat;
 • XII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej MDP w Czańcu ? 24.11.2018 r. – członkowie MDP – I miejsce MDP Dankowice w kategorii chłopców w wieku 14-18 lat.

 

15. POKAZY I DZIAŁANIA PREWENCYJNE.

W 2018 roku trzy razy zorganizowane zostały pokazy strażackie, a były to:

 • Pokazy/zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa w strażnicy dla uczniów ze szkoły w Dankowicach – 18.04.2018 rok;
 • Pokazy strażackie OSP podczas dnia dziecka na stadionie LKS „Pasjonat” Dankowice – 30.05.2018 rok;
 • Pokazy strażackie MDP na Pikniku Rodzinnym w Dankowicach na ogrodach plebańskich – 10.06.2018 rok.

W ramach działań prewencyjnych w 2018 roku uczestniczono w:

 • Zabezpieczeniu Gminnego Rajdu Rowerowego Gminy Wilamowice – 10.06.2018 rok;
 • Zabezpieczenie Rajdu Rowerowego ?Tour de Pologne? przejeżdżającego przez tereny Gminy Wilamowice ? zabezpieczenie w Wilamowicach – 07.08.2018 rok.

 

16. ZAKUPY I POZYSKANIE SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO.

W 2018 roku dzięki pozyskaniu różnych dotacji oraz ze środków własnych zakupiono następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy:

 • Silnik zaburtowy do łodzi MERCURY F20 EFI (zakupiony z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej) – 1 kpl;
 • Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów LUKAS HTS 90/LSH 4 (zakupiony z dotacji KSRG) – 1 kpl;
 • Defibrylator Philips Hearth Start FRx (zakupiony z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości) – 1 kpl;
 • Fantom z zestawem szkoleniowym AED – 1 kpl;
 • Echosonda Lowrance Hook 4x z osprzętem – 1 kpl;
 • Zestaw akcesoriów do wyciągarki samochodowej ze zbloczem – 1 kpl;
 • Sito kominowe składane – 1 szt;
 • Zestaw kominiarski – 1 kpl;
 • Doposażenie zestawów do ratownictwa wysokościowego:
  • Worek typu jaskiniowego – 2 szt;
  • Uprząż biodrowa – 2 kpl;
  • Bloczek ratowniczy – 2 szt;
  • Rolka zjazdowa – 2 szt;
  • Rolka zjazdowa z hamulcem – 2 szt;
  • Przyrząd zjazdowy Petzl Trac – 4 szt;
  • Przyrząd zjazdowy RIG – 2 szt;
  • Przyrząd zaciskowy do wspinaczki – 2 szt;
  • Przyrząd zaciskowy Croll – 8 szt;
  • Przyrząd zaciskowy Easy Move – 4 szt;
  • Karabinek HMS – 8 szt;
  • Karabinek stalowy – 20 szt;
  • Pętla 80 cm – 6 szt.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przekazało dla OSP w Dankowicach w 2018 roku, w wieczyste użytkowanie sprzęt:

 • Agregat pompowy ROBUSTA o wydajności 9160 dm3/min na przyczepie transportowej – 1 kpl;
 • Łódź ratownicza ośmioosobowa – 1 szt;
 • Zapora przeciwpowodziowa 10 mb – 4 szt;
 • Szelki bezpieczeństwa – 2 kpl;
 • Kamizelka asekuracyjna do pracy w wodzie – 3 szt;
 • Kurtki przeciwdeszczowe – 6 szt;
 • Buty gumowe – 26 par;
 • Wodery – 1 kpl;
 • Wiosła aluminiowe/pagaje – 2 szt;
 • Wiosła drewniane – 4 szt;
 • Dulki do wioseł – 5 kpl;
 • Łopaty – 10 szt;
 • Szpadle – 5 szt;
 • Siekiery klinowe – 3 szt;
 • Linka asekuracyjna – 2 szt;
 • Worki na piasek – 11 000 szt.

 

17. ZAKUPY UMUNDUROWANIA.

W 2018 roku zakupiono także nowe umundurowanie bojowe i galowe. A było to:

 • Rękawice specjalne z długim mankietem – 11 par;
 • Kominiarka niepalna – 10 szt;
 • Buty do ubrania koszarowego, wiązane, czarne, skórzane – 26 par;
 • Buty typu opinacze, czarne, skórzane – 1 para;
 • Pas główny oficerski do munduru galowego, czarny, skórzany – 10 szt.
 • Mundur galowy – 3 kpl;
 • Koszula biała galowa – 8 szt;
 • Czapka rogatywka dla Członków OSP – 1 szt;
 • Kapelusz damski – 1 szt;
 • Sznur główny do munduru – 4 szt;
 • Sznur do koszuli galowej – 3 szt;
 • Pagony do koszuli galowej – 7 kpl;
 • Dystynkcje OSP na mundur galowy – 65 szt;
 • Dystynkcje OSP na ubrania specjalne – 60 szt;
 • Imienniki na ubrania specjalne – 27 szt.

 

18. DOTACJE OSP W 2018 ROKU.

Działalność OSP w Dankowicach w 2018 roku była wspierana przez kilka różnych dotacji:

 • Dotacja z KSRG do zakupu zestawu do wyważania i cięcia Lukas w wysokości 10 000,00 zł
 • Dotacja ze Starostwa w Bielsku-Białej do zakupu silnik zaburtowego do łodzi w wysokości 10 000,00 zł
 • Dotacja do zakupu umundurowania z Funduszy Ubezpieczeniowych w wysokości 335,00 zł
 • Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości do zakupu defibrylatora w wysokości 5 600,00 zł
 • Dotacja z Gminy Wilamowice na działalność bieżącą w wysokości 37 000,00 zł
 • Dotacja z Gminy Wilamowice do realizacji projektów remontu strażnic i złożenia wniosku do RPO w wysokości 50 000,00 zł
 • Dotacja z Gminy Wilamowice do budowy nowych garaży w wysokości 100 000,00 zł
 • Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do organizacji obozu MDP w wysokości 54 834,40 zł
 • Dotacja Miasta Bielsko-Biała do organizacji obozu MDP w wysokości 28 000,00 zł

Razem wartość dotacji wyniosła 295 769,40 zł.

Dodatkowo wartość przekazanego sprzętu przeciwpowodziowego ze Starostwa Powiatowego wynosi 113 000,00 zł.

 

19. PODSUMOWANIE.

W sprawozdaniu starano się przedstawić całokształt działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach. Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń, które wymagały olbrzymiego wkładu pracy druhów.

Wszystkim Druhom, składamy serdeczne podziękowania za włożony wkład w utrzymanie gotowości bojowej jednostki oraz wykonane nieodpłatnie prace na jej rzecz.

Serdeczne podziękowania składamy Gminie Wilamowice na czele z Panem Burmistrzem Marianem Trelą i Radzie Miejskiej w Wilamowicach, Staroście Bielskiemu i Radnym Powiatowym na czele z Panem Jerzym Kubikiem, Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej,  Zarządowi Gminnemu i Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, oraz wszystkim mieszkańcom Dankowic, za wszelką pomoc i wspieranie naszej działalności.

Dziękujemy wszystkim organizacją działającym na terenie Dankowic za owocną współpracę, szczególnie Panią z Koła Gospodyń Wiejskich, które zawsze pomagają nam w kuchni podczas naszych uroczystości.

 

inż. dh Gabriel Faruga

Naczelnik-Wiceprezes OSP w Dankowicach