POŻAR / WYPADEK / AWARIA - DZWOŃ 998 lub 112

W sobotę, 27 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, na którym podsumowano szeroki wachlarz działań prowadzonych w 2015 roku przez OSP w Dankowicach, wysłuchano sprawozdań z działalności, sprawozdania finansowego, przedstawiono oraz zatwierdzono plan pracy na 2016 rok, a także dokonano wyborów Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po przeprowadzonych wyborach Zarząd OSP w Dankowicach ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Marcin Chmielniak – Prezes OSP
 • Gabriel Faruga – Naczelnik-Wiceprezes OSP
 • Rafał Kubiczek – Wiceprezes OSP
 • Mariusz Bieszczad – Wiceprezes OSP
 • Piotr Strempel – Zastępca Naczelnika OSP
 • Adam Gąsiorek – Skarbnik OSP
 • Piotr Kozieł – Sekretarz OSP
 • Łukasz Norymberczyk – Członek Zarządu OSP
 • Tomasz Adamowicz – Członek Zarządu OSP

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

 • Przemysław Michałek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP
 • Paulina Kamińska – Członek Komisji Rewizyjnej OSP
 • Marek Hoder – Członek Komisji Rewizyjnej OSP

Na Walnym Zebraniu wybrano również delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP. Są to:

 • Marcin Chmielniak (Przedstawiciel do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach)
 • Gabriel Faruga (Przedstawiciel do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach)
 • Mariusz Bieszczad (Przedstawiciel do Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Wilamowicach)
 • Rafał Kubiczek
 • Łukasz Norymberczyk