POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

Nasza jednostka zainstalowała w 10 domach na terenie Dankowic czujniki dymu. Urządzenia nieodpłatnie przekazała mieszkańcom Komenda Główna PSP w Warszawie w ramach akcji „Czujka na święta”.

Warto w domu lub mieszkaniu zainstalować czujkę dymu oraz czujkę tlenku węgla. Podstawową funkcją urządzenia jest wykrywanie zagrożenia i generowanie sygnałów alarmowych. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zatrucia, pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Tego typu czujki powinny znaleźć się w pokojach z kominkiem lub piecem kaflowym, w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi, w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach. Czujka odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo, wydając bardzo głośny dźwięk. Nawet śpiącego sygnał ten potrafi obudzić i postawić na nogi. Mamy wtedy szansę na opuszczenie zagrożonego obszaru. Nie należy montować czujek przy oknie, kratkach, przewodach wentylacyjnych czy w miejscach zbyt zawilgoconych. Niewłaściwie dobrane ustawienie czujki może negatywnie wpłynąć na jej pracę i skuteczność. Zalecane umiejscowienie czujek, jak również lokalizacje, których należy unikać, znajdują się w instrukcjach dołączonych do ww. urządzeń.

 P1020192  P1020199  P1020195