POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

19 października 2015 roku funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przeprowadzili w Naszej Jednostce kontrolę gotowości operacyjnej. Sprawdzeniu podlegało: stan techniczny i utrzymanie samochodów oraz sprzętu, jakość dokumentacji z pracy OSP a także aktualność i zakres uprawnień strażaków-ratowników.

Audyt zakończył się przyznaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach oceny bardzo dobrej co potwierdza Naszą wysoką gotowość operacyjną. Jednocześnie poziom ten, który niezmiennie utrzymujemy na przestrzeni lat jest zasługą zaangażowania członków Naszej Jednostki. Za wiele godzin społecznej i bezinteresownej pracy przy tej okazji chcemy Im zatem serdecznie podziękować.