POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

W dniu 17.11.2016 o godzinie 9:00 w OSP w Dankowicach odbyła się coroczna, jesienna kontrola techniczna OSP w Dankowicach. Przeprowadzona została przez komisję powołaną z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Sprawdzano sprawność samochodów i sprzętu, uprawnienia ratowniczo-gaśnicze naszych Druhów, dokumentację operacyjną jednostki, a także stan utrzymania garaży i zaplecza warsztatowego.

Audyt zakończył się przyznaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach oceny bardzo dobrej co potwierdza Naszą wysoką gotowość operacyjną. Jednocześnie poziom ten, który niezmiennie utrzymujemy na przestrzeni lat jest zasługą zaangażowania członków Naszej Jednostki. Za wiele godzin społecznej i bezinteresownej pracy przy tej okazji chcemy Im zatem serdecznie podziękować.