POŻAR / WYPADEK / AWARIA - DZWOŃ 998 lub 112

W sobotę 21.04.2018 roku w strażnicy OSP w Dankowicach odbyło się seminarium poświęcone szkoleniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Poruszone zostały tematy związane ze znaczeniem młodzieżowych drużyn pożarniczych w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz problemy związane z kształceniem i wychowaniem młodzieży. Organizatorem była Komisja ds. MDP Powiatu Bielskiego, działająca przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej.

Wśród prelegentów znaleźli się: gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, przewodniczący Komisji ds MDP pow. bielskiego dh Grzegorz Gawęda i dh Andrzej Marklowski przewodnik harcerski. Podsumowania dokonał dh Piotr Kozieł. 
Głos w dyskusji zabrali również m. in.: gen. bryg. Zbigniew Meres – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego, Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela, Wicestarosta Bielski Pan Grzegorz Szetyński, nadbryg. Janusz Skulich, nadbryg. Marek Rączka i płk. poż. w st. spocz. Aleksander Radkowski.
Nie zabrakło również miejsca na wypowiedzi przedstawicieli Związku oraz instytucji bezpośrednio związanym z działalnością OSP. 
Dziękujemy sponsorom imprezy, na czele ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, prelegentom, wystawcom oraz wszystkim uczestnikom wczorajszego wydarzenia.
Mamy nadzieję, że pomysły i wnioski płynące ze spotkania zostaną wykorzystane w celu dalszego rozwoju MDP w naszym kraju.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia w naszej galerii.