POŻAR / WYPADEK / AWARIA

NUMER TELEFONU - 112

11 grudnia 2015 roku o godzinie 18.00 na sali widowiskowej w strażnicy odbył się uroczysty apel z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru jednostki oraz meldunkiem Naczelnika OSP w Dankowicach dr Gabriela Farugi, który odebrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka.

Po zakończeniu meldunku Prezes OSP w Dankowicach dr Mariusz Bieszczad powitał pozostałych gości:

 • Senatora RP Pana Andrzeja Kamińskiego,
 • Radnego Powiatu Bielskiego Pana Jerzego Kubika,
 • Radnego Powiatu Bielskiego Pana Grzegorza Gawędę,
 • Burmistrza Gminy Wilamowice Pana Mariana Trelę,
 • Radnego Gminy Wilamowice Pana Andrzeja Sadloka,
 • Radnego Gminy Wilamowice i Sołtysa Dankowic Pana Tadeusza Grzywę,
 • Komendanta miejskiego PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Adama Caputę
 • Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Białej dh Jana Cholewę,
 • Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach dh Stanisława Nycza,
 • Komendanta Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach dh Romana Jędrzejkę,
 • Prezesów i Naczelników jednostek OSP w gminy Wilamowice i gminy Bestwina,
 • a także Księży z Parafii Dankowice, oraz Członków Honorowych i Wspierających z OSP w Dankowicach.

Po przywitaniu gości Prezes OSP powiedział kilka zdań na temat naszej OSP:

Panie Senatorze, Panie Komendancie, Panie Prezesie, Druhny i Druhowie Szanowni Goście.

Uroczystość dzisiejsza jest szczególnym wydarzeniem dla naszej jednostki. Jednostki, która nieprzerwalnie od blisko 120 lat działa w Dankowicach na rzecz lokalnej społeczności oraz mieszkańców gminy Wilamowice. Włączenie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzedziło wielomiesięczne przygotowania naszych druhów, którzy aby spełnić ustawowe warunki podnosili swoje wyszkolenie i kwalifikacje pożarnicze. Konieczne było odbycie dodatkowych kursów szeregowych strażaków, naczelników, dowódców sekcji, jak również kursów specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego, kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, kierowców oraz nabycia innych niezbędnych umiejętności do wykonywania zadań jako strażak-ratownik. Jednostka nasza liczy 100 członków zwyczajnych w tym 22 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 12 członków honorowych i 10 wspierających. Oprócz stosownego wyszkolenia na wyposażeniu posiadamy min. średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu FORD Transit oraz płaskodenną łódź wiosłową z przyczepą do jej przewożenia. Aktualnie czynimy starania o zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który pozwoli nam realizować zadania zwłaszcza w zakresie ratownictwa powodziowego.

Przyjmując na siebie ten zaszczytny ale i trudny obowiązek działania w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, pragniemy zapewnić o naszej pełnej gotowości niesienia pomocy na wypadek pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń nie tylko na terenie naszej miejscowości czy gminy, ale również powiatu i województwa. Dołożymy wszelki starań aby sprostać stawianym nam zadaniom.

W tak szczególnym dniu jak dzisiaj nie sposób nie wspominać naszej przeszłości nie tylko tej z przed ponad stu lat, ale przede wszystkim tej bliżej nam współczesnej. Zwłaszcza ostatnie kilkanaście lat intensywnego rozwoju naszej straży. Zawdzięczamy to głównie zaangażowaniu i poświeceniu druhów członków ostatniego zarządu OSP w Dankowicach na czele z Prezesem Edwardem Farugą, za co z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować.

Kończąc to symboliczne wystąpienie, kieruję szczególne słowa podziękowania w stronę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adama Caputy i Burmistrza Gminy Wilamowice Pana Mariana Treli, którzy to zechcieli i podpisali z nami trójstronne porozumienie określające prawa i obowiązki stron związane z włączeniem naszej straży do krajowego systemu-ratowniczo gaśniczego.?

Przekazanie Aktu Włączenia jednostki OSP w Dankowicach w struktury KSRG dokonał nadbryg. Marek Rączka wraz ze st. bryg Adamem Caputą, po czym zabrali głos zaproszeni goście, składając serdeczne gratulacje. Ostatnie słowo wygłosił Prezes OSP, dziękując gościom za przybycie. Apel zakończył się wyprowadzeniem sztandaru jednostki oraz złożeniem meldunku o jego zakończeniu.

Gabriel Faruga
Naczelnik-Wiceprezes
OSP w Dankowicach