POŻAR / WYPADEK / AWARIA - DZWOŃ 998 lub 112

Okres kwietnia, maja i czerwca 2016 roku był czasem intensywnej pracy dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach.

W kwietniu nasza jednostka organizowała pierwsze w tym roku ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych Gminy Wilamowice. Manewry odbyły się na stawie Duży Dankowski, oraz przy ulicach Słowackiego i Kolejowej w Dankowicach.

W maju obchodziliśmy wspomnienie Świętego Floriana oraz dzień strażaka. Uczestniczyliśmy również miedzy innymi w III Manewrach Ratowniczych OSP organizowanych przez OSP w Hecznarowicach.

Z kolei w czerwcu trzyosobowa delegacja z OSP w Dankowicach uczestniczyła w obchodach 100-lecia powstania Związku Floriańskiego, które odbyły się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. W minionym miesiącu odbył się również Zjazd Gminny Związku OSP RP w Wilamowicach na którym wybrane zostały władze Związku szczebla gminnego na nową kadencję. Delegacja OSP w Dankowicach wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła także w obchodach 45-lecia tragicznego pożaru w Rafinerii Czechowice.

W dalszej cześć artykułu mogą Państwo zapoznać się ze szczegółowymi opisami działalności naszej jednostki w minionym czasie. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej

W dniu wczorajszym o godzinie 16:15 uruchomieniem syreny alarmowej odbyła się niezapowiedziana kontrola gotowości operacyjnej jednostki OSP w Dankowicach, którą przeprowadziła Komenda Miejsca PSP w Bielsku-Białej.

Była to pierwsza tego typu kontrola po włączeniu OSP w Dankowicach do KSRG. Na alarm przybyło jedenastu strażaków-ratowników, ocenie podlegała praca sześciu z nich. Na ocenę składała się kompletność umundurowania i uzbrojenia strażaków, które jest zakładane podczas alarmu, wyszkolenie i uprawnienia do uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych, sprawność używanego sprzętu. Strażacy mieli następnie za zadanie wyjechać do pozorowanego pożaru samochodu osobowego. W trakcie tej części oceniano sposób komunikacji z Miejskim Stanowiskiem Kierowania, prawidłowość dowodzenia akcją ratowniczo-gaśniczą, poprawność wykonywania zadań przez strażaków-ratowników, sprawność prowadzenia działań.

W wyniku kontroli, po podsumowaniu wszystkich kryteriów oceny, nasza jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą, co oznacza prawidłowe przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

pilllaPowalone drzewa oraz uszkodzone dachy to główne skutki nawałnicy jaka w sobotę 25 czerwca przeszła nad regionem Podbeskidzia.

Szkody odnotowano również na terenie Dankowic. Ponad dwie godziny dwa zastępy strażaków z Naszej Jednostki usuwały najgroźniejsze konsekwencje gwałtownych wiatrów, usuwając połamane drzewa – blokujące przejazd przed drogę, zabezpieczając zniszczone dachy oraz linię telefoniczną.

W sumie odnotowano osiem interwencji wynikłych bezpośrednio jako następstwo nawałnicy.

W sobotę, 27 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, na którym podsumowano szeroki wachlarz działań prowadzonych w 2015 roku przez OSP w Dankowicach, wysłuchano sprawozdań z działalności, sprawozdania finansowego, przedstawiono oraz zatwierdzono plan pracy na 2016 rok, a także dokonano wyborów Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po przeprowadzonych wyborach Zarząd OSP w Dankowicach ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Marcin Chmielniak – Prezes OSP
 • Gabriel Faruga – Naczelnik-Wiceprezes OSP
 • Rafał Kubiczek – Wiceprezes OSP
 • Mariusz Bieszczad – Wiceprezes OSP
 • Piotr Strempel – Zastępca Naczelnika OSP
 • Adam Gąsiorek – Skarbnik OSP
 • Piotr Kozieł – Sekretarz OSP
 • Łukasz Norymberczyk – Członek Zarządu OSP
 • Tomasz Adamowicz – Członek Zarządu OSP

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

 • Przemysław Michałek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP
 • Paulina Kamińska – Członek Komisji Rewizyjnej OSP
 • Marek Hoder – Członek Komisji Rewizyjnej OSP

Na Walnym Zebraniu wybrano również delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP. Są to:

 • Marcin Chmielniak (Przedstawiciel do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach)
 • Gabriel Faruga (Przedstawiciel do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach)
 • Mariusz Bieszczad (Przedstawiciel do Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Wilamowicach)
 • Rafał Kubiczek
 • Łukasz Norymberczyk

1 procennttJak co roku zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach. Przez ten prosty gest – przekazanie pieniędzy, które i tak stanowią podatek należy Państwu możemy przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zarówno na terenie Dankowic jak i całego naszego regionu.

Informujemy, że tegoroczne wpływy z 1% podatku przekazane zostaną w całości na zakup nowego terenowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Aby dokonać przekazania wystarczy wypełniając PIT wpisać skróconą nazwę naszej jednostki i adres, tj. OSP w Dankowicach, ul. Św. Wojciecha 8, 43-331 Dankowice oraz nasz numer KRS: 0000082662.

11 grudnia 2015 roku o godzinie 18.00 na sali widowiskowej w strażnicy odbył się uroczysty apel z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru jednostki oraz meldunkiem Naczelnika OSP w Dankowicach dr Gabriela Farugi, który odebrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Rączka.

Po zakończeniu meldunku Prezes OSP w Dankowicach dr Mariusz Bieszczad powitał pozostałych gości:

Czytaj więcej

Logo OSPDecyzją numer: XII / 155 KSRG, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicz, z dniem 19 października 2015 roku nasza Jednostka – Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowicach została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do 31 grudnia 2020 roku. Porozumienie w sprawie włączenia zostało zawarte pomiędzy Burmistrzem Gminy Wilamowice Panem Marianem Trelą, Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej st. bryg. Adamem Caputą i OSP w Dankowicach, złożone przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbryg. Marka Rączkę do Komendy Głównej PSP w Warszawie.

W efekcie włączenia jednostki OSP w Dankowicach do KSRG powiększył się nasz obszar działań operacyjnych z poziomu obszaru Gminy, na poziom obszaru powiatu bielskiego i okolicznych miejscowości w woj. małopolskim.

Wejście w struktury KSRG było możliwe dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu Członków grupy operacyjno-technicznej, na które składają się kursy szeregowych strażaków, dowódców sekcji, naczelników, kursy specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego, kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, kursy kierowców-konserwatorów sprzętu OSP, kursy kierowania ruchem drogowym, sprowadzania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie obyłoby się to bez zaangażowania Członków OSP w Dankowicach do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji ratowniczo-gaśniczych. Wymogiem formalnym było także posiadanie odpowiedniego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, uzbrojenia i umundurowania, a także posiadanie selektywnego systemu powiadamiania i alarmowania jednostki, połączone z Miejskim Stanowiskiem Kierowania w Bielsku-Białej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować w 1995. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa Polskiego, w zakresie ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Dzieli się na trzy poziomy: poziom powiatowy, wojewódzki i centralny.

Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak, aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Z systemem współpracują m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, POPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne.

Gabriel Faruga
Naczelnik-Wiceprezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach