POŻAR / WYPADEK / AWARIA - DZWOŃ 998 lub 112

Corocznym zwyczajem 3 maja 2017 roku w OSP w Dankowicach obchodziliśmy Dzień Strażaka.
Nasze obchody zaczęły się od pobudki o godzinie 7:00 sygnałem syreny alarmowej. Po zbiórce w strażnicy udaliśmy się z orkiestrą dętą do dankowickiego kościoła ma mszę świętą w intencji wszystkich żyjących i zmarłych strażaków z Dankowic. Po mszy przemaszerowaliśmy na cmentarz aby pod krzyżem złożyć kwiaty i zapali znicz. Z cmentarza przemaszerowaliśmy pod kapliczkę św. Floriana, aby oddać hołd naszemu patronowi.
Po przybyciu przed garaże jednostki odbył się uroczysty apel, na którym swoje ślubowanie złożyło 24 nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Następnie zostały wręczone odznaczenia za wysługę lat dla Członków OSP w Dankowicach, które wręczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilamowicach i zarazem Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej druh Stanisław Nycz. Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się złożyć życzenia strażackie dla naszych Członków Honorowych, którzy nie mogli przybyć na nasze obchody.

sstrrazakk

    .

Z okazji zbliżającego się święta pragniemy złożyć wszystkim Strażakom wyrazy uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie.

Dziękujemy za Waszą chęć niesienia pomocy. Za  skuteczność i profesjonalizm podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Za Waszą bezinteresowność i zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz lokalnych społeczności.

Wszystkim druhnom i druhom życzymy także spełnienia osobistych planów i zamierzeń, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Niech święty Florian Wam Błogosławi.

 Zarząd OSP w Dankowicach

W dniu 17.11.2016 o godzinie 9:00 w OSP w Dankowicach odbyła się coroczna, jesienna kontrola techniczna OSP w Dankowicach. Przeprowadzona została przez komisję powołaną z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Sprawdzano sprawność samochodów i sprzętu, uprawnienia ratowniczo-gaśnicze naszych Druhów, dokumentację operacyjną jednostki, a także stan utrzymania garaży i zaplecza warsztatowego.

Audyt zakończył się przyznaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach oceny bardzo dobrej co potwierdza Naszą wysoką gotowość operacyjną. Jednocześnie poziom ten, który niezmiennie utrzymujemy na przestrzeni lat jest zasługą zaangażowania członków Naszej Jednostki. Za wiele godzin społecznej i bezinteresownej pracy przy tej okazji chcemy Im zatem serdecznie podziękować.

Stu dwudziesta rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach to zaszczytny jubileusz i szczególna uroczystość. Pracowało na nią wiele pokoleń druhów i mieszkańców, którym zawsze przyświecało strażackie hasło Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. O tym że nie łatwa to służba wie każdy strażak ochotnik, w którego codzienność wpisana jest bezinteresowna praca na rzecz mieszkańców i lokalnej społeczności. Wymaga poświęcenia swojego czasu dzielonego niejednokrotnie pomiędzy obowiązki zawodowe i rodzinne.

Postawa bezinteresowności w służbie drugiemu człowiekowi, upartości w dążeniu do celów pozwala na świętowanie takich jubileuszy jak 120 lat istnienia jednostki OSP w Dankowicach, która od kilku miesięcy działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Główne obchody jubileuszowe miały miejsce w sobotę 27 sierpnia 2016 roku. Rozpoczęły się one od przywitania przybyłych jednostek OSP z okolicznych miejscowości wraz z pocztami sztandarowymi, przybyło łącznie 21 delegacji.

Czytaj więcej

plakat120

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 sierpnia 2016 roku w wieku 50 lat zmarł druh Mateusz Gumiński.

Od 1979 roku członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach. Niezastąpiony kolega, człowiek wielkiego serca. Wzór zaangażowania oraz oddania idei ochotniczego pożarnictwa. Wieloletni członek zarządu Naszej Jednostki. Za swoją społeczną działalność druh Mateusz Gumiński odznaczony został Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Ceremonia pogrzebowa w intencji zmarłego odbędzie się w dniu 9 sierpnia o godzinie 16-tej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Wojciecha w Dankowicach. Po Mszy Świętej nastąpi odprowadzenie zmarłego na Cmentarz w Dankowicach.

W niedzielę 07.08.2016 roku o godzinie 10:00 w budynku OSP w Dankowicach odbędzie się zebranie wszystkich Członków OSP oraz MDP w Dankowicach w związku z organizowanym jubileuszem 120-lecia jednostki.

Prosimy wszystkich o przybycie.

Zarząd OSP w Dankowicach